This page requires JavaScript. You need a browser that supports JavaScript and JavaScript is turned on.

www.RalfMartinHansen.de


Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 2000, Android,
TwoDFrameLT, TwoDFrame, 2D-Frame, 2DFrame, dvo-dimenzionalnih ramova,
ThreeDFrame, 3D-Frame, 3DFrame, trodimenzionalnih ramova,
ThreeDFEM, 3D-FEM, 3DFEM,
analizu i dimenzionisanje armirano betonskih ploča, analizu i dimenzionisanje armirano betonskih zidova, analizu i dimenzionisanje armirano betonskih ljuski,
Portalni Ram, Kontinualna Greda,
Analiza Konstrukcije i Dimenzionisanje,
Sistem,
Čelik, Konstruktivni Čelik, Armirani Beton,
Drvo, Konstruktivni Drvo, Lepljeno Lamelirano Drvo,
Beton,
Program za Analizu Konstrukcije i Dimenzionisanje,
Metodu Konačnih Elemenata, Metoda Matrice Pomeranja,
Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode 5, Eurocode,
Momenat Savijanja, Momenti Torzije, Glavni Momenti, Računski Momenti, Transverzalna Sila, Normalna Sila,
Analiza Drugog Reda, Uključi Smičuće Deformacije,
Ralf Martin Hansen, Ralf Hansen,
Eurocode, DIN, BS,
S.I. Jedinice, Jedinice,
Elastično-Elastično, E-E, Elastično-Plastično, E-P, Plastično-Plastično, P-P,
Elemenat Konstrukcije, Elemenat Rešetke, Zatezanje-Samo, Pritisak-Samo,
Slučaj Statičkog Opterećenja, Kombinacija Opterećenja, Parcijalni Koeficijent Sigurnosti Za,
Stalno, Promenljivo, Slučajno, Vetar, Sneg, Temperatura, Sleganje,
Opterećenja, Tačkasta Opterećenja, Koncentrisana Opterećenja, Podeljena Opterećenja, Temperaturna Opterećenja, Nesavršenosti, Nagib, Ekscentričnost,
Uticajne Linije, Elastična Podloga, Koeficijent Posteljice, Ravnomerno Površinsko Opterećenje, Otvori,
Zadato Pomeranje, Globalno Sistem, Globalno Elemenat, Razvijeno,
Površina Poprečnog Preseka, Površina Smicanja, Drugi Momenat Površine,
Modul Elastičnosti, Modul Krutosti, Koeficijent Širenja, Zapreminska Masa, Poasonov Koeficijent,
Krutost Oslonaca,
Eurocode 1, EC 1, EN 1991, BS EN 1991, DIN EN 1991, DIN 1055 (2006),
Eurocode 2, EC 2, EN 1992-1-1, BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1, BS 8110-1,
Eurocode 3, EC 3, EN 1993-1-1, BS EN 1993-1-1, DIN EN 1993-1-1, DIN 18800, BS 5950,
Eurocode 5, EC 5, EN 1995-1-1, BS EN 1995-1-1, DIN EN 1995-1-1, DIN 1052, BS 5268,
Eurocode 8, EC 8, EN 1998-1, DIN EN 1998-1, BS EN 1998-1, DIN 4149