ThreeDFrameServer - Server Analize Konstrukcije (Automatizovana/COM Komponenta/ActiveX)


 » Preuzmite 

ThreeDFrame je Server Analize Konstrukcije (Automatizovana/COM Komponenta/ActiveX). Klijentski programi, pisani u VBA, Visual Basic, Visual C++, ili bilo kom drugom automatizovano kompatibilnom programskom jeziku, mogu upotrebljavati Server Analize Konstrukcije.

Ako klijentski program opslužuje ThreeDFrame sa Modelom konstrukcije, on prima sve rezultate analize konstrukcije i proračuna iz ThreeDFrame.

Problem koji Server Analize Konstrukcije Rešava

Scenario 1:

Vi ste već napisali CAD program koji radi dobro kad je reč o pravljenju crteža za vaša određena područja rada. Ipak, kad god vaši korisnici trebaju da urade analizu konstrukcije i proračun oni trebaju da izvezu podatke u neki drugi program za analizu konstrukcije. Tamo, oni moraju da provere podatke, urade analizu konstrukcije i proračun, i na kraju da se vrate sa uvezenim rezultatima u vaš CAD program.

Umesto prebacivanja podataka tamo vamo, iz vašeg CAD programa u neki drugi program za analizu konstrukcije, vaš CAD program može koristiti direktno Server Analize Konstrukcije, koji radi svu neophodnu analizu konstrukcje i proračun, negde skriven u pozadini.

Scenario 2:

Vi ste programili računsku tabelu (spreadsheet) da radi neki komplikovani proračun koji je usko vezan za vaše dnevne potrebe na poslu, a koji ne obavlja ni jedan komercijalni program iz te oblasti. Ipak, da biste izračunali različite sisteme morate da unesete unutrašnje sile i momente kao ulazne parametre. Unutrašnje sile i momente dobijate iz nekog drugog programa za analizu konstrukcije.

Umesto da se stalno prebacujete sa vaše računske tabele na drugi program za analizu konstrukcije, možete direktno da koristite Server Analize Konstrukcije koji radi svu neophodnu analizu konstrukcje, negde skriven u pozadini.

Preduslov

Jednom kad se upoznate sa programskim jezikom (npr. VBA) i MKE skriptama, spremni ste da koristite Server Analize Konstrukcije. Rad sa Serverom Analize Konstrukcije je u mnogome sličan radu sa MKE skriptama. Ako vaš program piše MKE skripte, onda ste veoma blizu da počnete da koristite Server Analize Konstrukcije.